Adoremosalrey's Light Vision - Aaahh, Adoremosalrey!

Rent på toaletten

Nu som vi hade flera saker på gång var det en sak som gjorde att man hade fullt upp med och det var att hinna med att städa tills våra barn kom på besök. Det är ju lätt att man får riva upp och kasta vissa saker och dessutom se till att toaletten ser skinade ut när dom kommer på besök. Detta gjorde att vi hann med att skura hela huset och genom att vi hade flera saker samtidigt att göra som att packa undan alla våra gåvor för att barnbarnen inte direkt skulle dyka på dom så var det klart att vi gömde dom och dessutom så hade vi klart fått det bättre eftersom vi hade hunnit med allt som vi behövde och dessutom så hade vi lagat mat så det var bara att äta när dom kom och detta gjorde att vi hade en hel dag av roliga aktiviteter när dom kom och det fick oss att bli jätteglada för våra barnbarns skull.