Adoremosalrey's Light Vision - Aaahh, Adoremosalrey!

Spårvagnar

Är det inte något speciellt med spårvagnar? När man är i Göteborg, Helsingfors eller någon annan stad med spårvagnstrafik blir det en speciell stadskänsla. Vi har ju också vår Djurgårdslinje här i Stockholm. Nu har man visst kommit med förslaget att det ska bli sex nya spårvagnslinjer här i Stockholms innerstad. Det här förslaget har tillkommit eftersom innerstadens blå bussar ofta hindras i trafiken med förseningar som följd. De blå bussarna kör idag i en snitthastighet av fjorton till femton kilometer i timmen i innerstan när dom ska samsas om utrymmet med andra fordon och inte har företräde. Förslaget med fler spårvägar välkomnar vi.